Leidinginspectie

Home / Rioolrenovatie / Leidinginspectie

Het inspecteren van het bestaande leidingsysteem van het rioolafvoerstelsel is van groot belang. Niet alleen wordt hiermee het nut en de noodzaak van een eventuele rioolrenovatie vastgesteld, maar het geeft duidelijkheid in de huidige staat van de standleidingen, de aansluitleidingen en de overige rioleringen. Bij SprayCoat is het een standaard procedure voorafgaand aan elke rioolrenovatie.

 

Nulmeting
Daarnaast dient de leidinginspectie ook wel als zogenaamde Nulmeting voor de riolering van het gebouw. Tijdens deze inspectie van SprayCoat wordt inzichtelijk gemaakt hoe de stand- en aansluitleidingen met elkaar zijn verbonden en waar de verschillende rioolafvoeren op zijn aangesloten. Daarnaast geeft de inspectie een beeld van de staat van de leidingen en ook de materiaalsoort van de riolering wordt in beeld gebracht. Dit alles wordt in een compleet rapport inclusief tekeningen en beeldmateriaal (foto en video) aangeboden. Mocht het nodig zijn om een rioolrenovatie van de standleiding of aansluitleidingen uit te voeren, dan zal SprayCoat deze inspectie als basis nemen voor het planmatig onderhoud van het rioolstelsel waarbij rioolrenovatie noodzakelijk blijkt te zijn.

 

SprayCoat - Inspectie aansluitingen riolering

 

Rioolinspectie camera’s
De leidinginspectie wordt uitgevoerd met behulp van speciale rioolinspectie camera’s van SprayCoat. Deze zijn voorzien van verschillende sensoren om de leidingen te kunnen inspecteren met beeld en te kunnen inmeten met lasertechniek.

 

Schadebeelden worden duidelijk geïnventariseerd en in beeld gebracht om op basis van de inspectie een plan te kunnen opstellen. Dit plan voor rioolrenovatie kan worden opgenomen in de Meerjaren Onderhouds Begroting van het gebouw of appartementencomplex.