Plaatsen van Deelrenovaties

Home / Rioolrenovatie / Plaatsen van Deelrenovaties

Soms is het voldoende als een riolering gedeeltelijk wordt gerenoveerd. In dit geval past SprayCoat een deelrenovatie toe waardoor de leiding plaatselijk wordt gerenoveerd. Dit kan een permanente of semi-permanente deelrenovatie zijn. Een en ander is afhankelijk van de overige geplande werkzaamheden aan het rioolafvoer stelsel en de staat van de standleidingen en de aansluitleidingen.

 

Soorten deelrenovatie
Wanneer een deelrenovatie gewenst is, bestaat er altijd de mogelijkheid om deze vooruitlopend op een totale renovatie van de standleidingen of aansluitleidingen te plaatsen. In dat geval plaatst SprayCoat een semi-permanente deelrenovatie. Deze is specifiek gemaakt voor de te behandelen leiding, maar is aanzienlijk sneller te plaatsen. Hierdoor is de leiding tijdelijk gedicht en kan de geplande rioolrenovatie op een later tijdstip worden uitgevoerd. Vaak vallen deze werkzaamheden onder de paraplu van het totale rioolrenovatie project.

 

Service teams
Het renoveren van aansluitingen in de bestaande riolering van het gebouw of appartement wordt door SprayCoat ook door onze service afdeling uitgevoerd. Onze daarvoor aangewezen service teams hebben de juiste kennis en materialen om deelrenovaties te plaatsen in verschillende soorten aansluitingen en delen van leidingen. Denk hierbij aan de afvoer van keuken, bad of douche waar een kleine deel van de leiding een lekkage geeft. Onze teams sporen de oorzaak op en indien mogelijk zetten ze direct de juiste deelrenovatie!